Upcoming Events

 

* Latest Tweets

 • PALM SUNDAY and Special Invitation #constantcontact http://t.co/zhQBjbqVaJ
  [5 days ago]
 • PALM SUNDAY, March 29, 2015 “Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these.
  [5 days ago]
 • Let the peace of Christ rule in your hearts. (Colossians 3:15)
  Թող ձեր սրտերում հաստատուի Քրիստոսի Խաղաղութիւնը

  [1 week ago]

* Spiritual Music & Prayers

 1. ՀԱՅՐ ՄԵՐ – Lord’s Prayer
 2. ԷՋՄԻԱԾԻՆ
 3. ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՂԹԱՆՔ
 4. ԲԱՑ ՄԵԶ ՏԷՐ
 5. ՈՒՐ ԵՍ ՄԱՅՐ ԻՄ
 6. ԱՌԱՒՕՏ ԼՈՒՍՈՅ