ԾԽԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ – PARISH COUNCIL

2022 տարուան Ծխական Խորհուրդի անդամներն են

Վանիկ Ճէլիլեան  Vanig Jelilian
Քրիստին Էրմարգարեան  Christine Ermarkaryan
Անի Յովնանեան  Ani Hovnanian
Գէորգ Սվաճեան  Kevork Sevadjian
Լիւսի Համպոյեան  Lucy Hamboyan
Արա Արզումանեան  Ara Arzumanian
Շանթ Ամինեան  Shant Aminian
Նաիրի Գազազեան  Nairi Kazazian
Վազգէն Գասարճեան  Vasken Kassardjian